Regulamin bonu

REGULAMIN BONU PODARUNKOWEGO (GIFT CARD)

wydawanego przez

7stones Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

1. Wydawcą Bonu Podarunkowego Mokobelle (GIFT CARD) jest 7Stones Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-738, ul. Dominikańska 21 B NIP: 5213599236, REGON: 142878379, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000381840.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i realizacji Bonu Podarunkowego Mokobelle (zwanego dalej „Bonem”) zakupionego w salonach Mokobelle oraz oraz w sklepie internetowym działających w domenie www.mokobelle.pl. (Sklep Internetowy). Aktualna lista salonów prowadzących sprzedaż i realizację Bonów znajduje się na stronie internetowej www.mokobelle.pl. W przypadku realizowania Bonu w Sklepie Internetowym należy podać indywidualny numer, którym opatrzony jest Bon.

3. Każdy Bon jest opatrzony indywidualnym numerem i datą jego ważności wynoszącą dwa miesiące od daty jego zakupu. Po upływie terminu ważności Bon nie będzie mógł zostać zrealizowany.

4. Bon uprawnia do zakupów produktów w salonie Mokobelle oraz w Sklepie Internetowym za nominalną, wydrukowaną na nim kwotę.

5. Bony występują w trzech nominałach 100 zł, 200 zł lub 500 zł. Bony można ze sobą łączyć (np. Bon 100 zł + 200 zł = 300 zł).

6. W trakcie realizacji Bonu w salonach Mokobelle można dokonać zapłaty części należności za towary przy użyciu Bonu, a reszty należności (przekraczającej wartość Bonu) gotówką lub kartą. W przypadku realizacji Bonu w Sklepie Internetowym zapłaty należności (przekraczającej wartość Bonu) można dokonać przelewem zwykłym lub z wykorzystaniem płatności internetowej PayPro (dla zamówień z dostawą na terenie Polski) oraz PayPal (dla zamówień z dostawą poza granicę Polski)

7. Zakupienie towaru poniżej wartości nominalnej Bonu nie uprawnia jego posiadacza do zwrotu różnicy pieniężnej.

8. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

9. Przy zakupie towarów w salonach Mokobelle z wykorzystaniem Bonu, osoba posługująca się Bonem jest zobowiązana do jego oddania sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Bonu, jeśli został on zniszczony lub uszkodzony w takim stopniu, że niemożliwa jest jego identyfikacja lub budzi on zastrzeżenia, co do jego oryginalności.

10. 7stones Sp. z o.o. nie refunduje Bonów zgubionych lub skradzionych. Bony nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, a uprawnionymi do ich realizacji są jedynie osoby fizyczne.

11. Regulamin zakupu i realizacji Bonów jest dostępny w salonach Mokobelle oraz na stronie internetowej www.mokobelle.pl.

12. Zakup i realizacja Bonu są równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.